Branch Manager - Rosendal, South Africa - OVK

OVK
OVK
Verified Company
Rosendal, South Africa

2 weeks ago

Thabo Mthembu

Posted by:

Thabo Mthembu

beBee Recruiter


Description
**Provinsie**: Vrystaat**:
**Stad/Dorp**: Rosendal**:
**Kontrak**: Permanente**:
**Sektor **:Handel**:
**Sluitingsdatum **:Maandag, 13 Mei 2024**:
**Kern doel van die pos**:
**Bestuur die winsgewende en volhoubare lewering van dienste, handels
- en landbouprodukte aan kliënte in 'n gegewe area/gebied.**

**Minimum Vereistes**:

- Graad 12 met 'n landbou kwalifikasie voordelig;
- 3 jaar bestuursondervinding in 'n landbou en handel omgewing;
- Kennis van landbou produkte sal voordelig wees;
- Geldige rybewys.

**Vaardighede**:

- Goeie kommunikasie
- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
- Rekenaarvaardig (MS Office);
- Uitstekende bemarkings en verkopevaardighede;
- Syfervaardig;
- Goeie organisasie vermoë;
- Goeie vermoë om te netwerk en verhoudinge te bou in die boere gemeenskap;
- Vermoë om personeel positief te beinvloed en te dissiplineer volgens die Arbeidsverhouding wet;
- Sterk leierseienskappe.

**Verantwoordelikhede**:

- Bestuur van finansies;
- Bestuur van personeel;
- Beheer en bestuur van administrasie;
- Mark aandeel groei;
- Bestuur en onderhoud van bates;
- Bestuur van voorraad.

**Main purpose of the position**:
**Managing the branch at a profit and providing sustainable service, trade and agricultural products in the designated area.**

**Minimum Requirements**:

- Grade 12 with an agricultural qualification as advantage;
- 3 years managerial experience in an Agricultural and FMCG environment;
- Knowledge of agricultural products will be an advantage;
- Valid drivers license.

**Skills**:

- Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
- Computer literate (MS Office);
- Excellent marketing and sales skills;
- Good numerical ability;
- Good organisational skills;
- Good relationship building skills;
- Ability to network in an agricultural community;
- Ability to positively influence staff and take disciplinary action in accordance with the Labour Relations Act;
- Strong leadership skills.

**Responsibilities**:

- Management of finances;
- Management of staff;
- Control and management of administration;
- Grow market share;
- Maintenance and management of assets;
- Management of stock.

More jobs from OVK